Etiologie

Er zijn meerdere etiologische wegen die tot psychosomatische klachten/ALK kunnen leiden. Het biopsychosociaal model onderscheidt hierin predisponerende, precipiterende en perpetuerende factoren.

  • Lees verder

Dit wordt het 3P-model genoemd. Predisponerende factoren zijn risicofactoren die iemand kwetsbaar maken voor psychosomatische klachten/ALK, zoals bijvoorbeeld jeugdtrauma’s. Precipiterende factoren zijn triggers die klachten uitlokken: stressoren zoals life events en daily hassles. Perpetuerende factoren zijn gevolgen die klachten in stand houden en herstel belemmeren.

Elke factor kan voorkomen in drie dimensies: biologisch, psychologisch en sociaal. Zo ontstaat een 3x3 tabel, zoals hieronder ingevuld met enkele voorbeelden.

Tabel
Voorbeelden van predisponerende, precipiterende en perpetuerende factoren in biologische, psychologische en sociale dimensie

Biologisch  Psychologisch  Sociaal 
Predisponerend  (Epi)genetische kwetsbaarheid  Jeugdtrauma  (Omgang met) ziekte in familie
Precipiterend  Ongeval, virus   Cognities, emoties, gedrag m.b.t. stressoren, bijv. verdriet, boosheid, faalangst, perfectionisme Stressoren: life events en daily hassles 
Perpetuerend  Inactiviteit, overactiviteit, conditieverlies Cognities, emoties, gedrag m.b.t. klachten, zoals ongerustheid,  vermijden, forceren Sociale gevolgen, zoals weinig steun, of verlies van werk en inkomen 

Biologische en psychosociale ontregelingen van het stressresponssysteem kunnen klachten zowel veroorzaken, als in stand houden, waardoor vicieuze klachtcirkels en een neerwaartse spiraal kunnen ontstaan, die de ontregelingen versterken en klachtherstel belemmeren.

favicon

Vind een therapeut

Waar vind ik een bij NPSN aangesloten psychosomatiek therapeut

Winkelwagen
Scroll naar boven