Over NPSN

NPSN is een landelijk netwerk van psychosomatiek therapeuten, die erin gespecialiseerd zijn om bij psychosomatische klachten, samen met de client, te onderzoeken welke factoren de klachten uitlokken, veroorzaken, in stand houden of verergeren en hierop gerichte interventies toe te passen. 

  • Lees verder

Met gesprekken en oefeningen wordt gewerkt op de wisselwerking tussen lichaam, geest en omgeving, op de wisselwerking tussen gebeurtenissen, gedachten, emoties, gedrag en lichaam. Doel is lichamelijke klachten te verhelpen, verminderen, voorkomen en veerkracht en eigen regie te vergroten in het omgaan met zorgen en stress. NPSN-therapeuten zijn specialist in het onderscheiden en behandelen van oorzaken en gevolgen van klachten.

Als landelijk netwerk richt NPSN zich op de 3 V’s: Verbinden, Verbeteren en Versterken:

  • Verbinden en verenigen van psychosomatiek therapeuten, onder het motto ‘Samen sterk in een netwerk’;
  • Verbeteren, innoveren en optimaliseren van de zorg voor patiënten met psychosomatische klachten, door behandeling op vooral oorzaken (naast gevolgen) van klachten en het vergroten van veerkracht in het hanteren van stress en zorgen, teneinde klachten te verhelpen, verminderen en voorkomen;
  • Versterken van de positie en profilering van psychosomatiek therapeuten in de gezondheidszorg;
  • Verbinden en participeren in wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Verbeteren en verspreiden van kennis door scholingsactiviteiten;
  • Verbinden en vertegenwoordigen van de belangen van psychosomatiek therapeuten bij zorgverzekeraars, zorginstituut, zorgautoriteit en aansluiten op het Integraal Zorgakkoord;
  • Versterken en verhogen van de organisatiegraad van psychosomatiek zorg en daarmee bijdragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek, en het richten van de zorg op veerkracht, eigen regie en gezondheid i.p.v. op ziekte
solknet
npsn

NPSN voorheen SOLKNet

NPSN heette eerder SOLKNet. Stichting SOLKNet is in juni 2014 opgericht als landelijk netwerk van psychosomatiek therapeuten (psychosomatisch fysio-, oefentherapeuten en logopedisten), gespecialiseerd in de behandeling van mensen met SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), met als doel dat mensen met SOLK de beste zorg krijgen die mogelijk is. Deze specialisatie betreft een gecombineerde en integrale lichaam-geest behandeling, primair gericht op oorzaken en ook op gevolgen van klachten. Deze specialistische lichaam-geest behandeling is gericht op het denken, op het voelen van lichaam en emoties, en op gedrag en veerkracht.

Met het veranderen van de term SOLK in ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten), heeft stichting SOLKNet haar naam veranderd in: Netwerk Psychosomatiek Nederland (NPSN).

favicon

Vind een therapeut

Waar vind ik een bij NPSN aangesloten psychosomatiek therapeut

Winkelwagen
Scroll naar boven